Negar Mottaghi och Stina Forselius är två funkismammor som ledsnat på att höra sårande kommentarer. För att belysa den normaliserade funkofobin som råder i samhället startade de Instagram-kontot Saduprecis.

– Många likt oss får sårande kommentarer baserade på okunskap och funkofobi, och saduprecis är en kanal där vi delar dessa erfarenheter, säger Negar Mottaghi och Stina Forselius.

De berättar att exempelvis kollegor, vårdpersonal och andra utomstående ibland uttrycker sig väldigt fel genom att använda sig av CP som skällsord, eller kallar någon för efterbliven et cetera. De vill att kontot ska vara en ögonöppnare och göra så att de som uttrycker sig fel ska tänka till en extra gång –  samtidigt ska saduprecis vara en plats där de som får höra dessa kommentarer ska kunna ventilera och förstå att de inte är ensamma.

– Det finns personer som har dessa diagnoser, bland annat våra barn, och det är otroligt kränkande att använda personers diagnos som skällsord eller motivering till något dåligt, säger Negar och Stina.

Kontot kom till en kväll när de båda chattade om dessa kommentarer och funderade på ifall de var ensamma om att höra dessa saker.

– Vi tänkte att om vi är ensamma så kan vi i alla fall lyfta våra tankar och känslor kring funkofobin. Men ganska snabbt flödade kommentarer in från följare som delade med sig av sina egna erfarenheter, säger de.

Vill uppmuntra till civilkurage

Med kontot vill de främst belysa tre saker:

– Dels vill vi belysa vilka hemska kommentarer som folk kan uttrycka, utan någon som helst tanke på att deras ord sårar. Vi tycker inte att dessa kommentarer ska få rinna ut i sanden eller etsa sig fast i sårade personers hjärtan.

Sedan vill vi att personer med diagnos, eller anhöriga till personer med diagnos, ska veta att de inte är ensamma. Vi vill att dessa personer ska veta att det finns ett ställe att ventilera samt dela med sig av sina erfarenheter, samt få stöd och känna samhörighet.

Sist men inte minst, vill vi uppmuntra till civilkurage, att våga stå upp för sig själv eller andra. Att inte acceptera hemska kommentarer och inte heller känna behovet av att man inte vill ”förstöra stämningen”. Stämningen förstörs redan när en person säger en elak kommentar, vi behöver veta att vi inte ansvarar för att fixa tillbaka stämningen.

Vad har ni fått för respons?

– Vi har hittills bara fått positiv respons. Många säger att det känns skönt att få dela med sig av sårande kommentarer man burit på i flera år. Vi har även fått mycket respons av personer som vill tacka för att vi fått dem att självreflektera och som insett att de inte alltid uttryckt sig korrekt. Många tycker att de lärt sig mycket, dels om diagnoser och hur dessa yttrar sig men även kring vad som är ok och inte ok att säga.

Negar Mottaghi

– De meddelanden som gjort oss mest glada är när folk skriver att de vågade säga emot exempelvis kollegan som sa något dumt i lunchrummet. Det är vårt primära mål, att det ska vara nolltolerans mot funkofobin och att vi alla står upp för allas lika värde!

Stina Forselius

Klicka här för att komma till kontot.