I dag lanseras Föreningen livskämpar, en förening som jobbar med att öka kunskapen och förbättra livet för livskämpar och medkämpar.

De beskriver sig själva som en ”förening för människor som kämpar med livslusten, som ibland inte vet om de orkar leva. En förening för personer som försökt ta sitt liv och för deras närstående. För livskämpar och medkämpar”.

I en kommentar skriver Marie Niljung att de just nu befinner sig i en uppbyggnadsfas där de tänker stort, men börjar smått.

”Tillsammans med andra vill vi skapa mötesplatser där vi kan stötta varandra, minska skam och skuld, öka kunskapen och förbättra livet för livskämpar och medkämpar.”

Vill du eller ditt företag bli stödmedlem? Gå in på: https://www.foreningenlivskampar.se/