Trisomy 21 Research Society (T21RS) samlar via en enkät som riktar sig till anhöriga till en person med Downs syndrom som har blivit/varit smittad med COVID-19 in information för att förstå riskerna och förloppet av COVID-19 bland personer med Down syndrom. Arbetet sker i samarbete med sju andra stiftelser och institutioner för forskning i främst USA och Frankrike samt med stöd från flertalet internationella organisationer för Downs syndrom.

Målet är att lära sig om personer med Downs syndrom är mer sårbara, om de har ett annat sjukdomsförlopp och om sjukdomen är relaterad till deras tidigare hälso-profil. Förhoppningen är att informationen man får fram kommer att hjälpa till att förstå vilka som löper störst risk och hur man bättre skyddar dem.

Du som anhörig till en person med Downs syndrom som har testats positivt eller har symtom på COVID-19 ombeds svara på undersökning, den tar cirka 10-20 minuter att slutföra.

Frågorna berör:
1) allmän information om personen med Downs syndrom
2) personens tidigare hälsotillstånd,
3) om personen testats för COVID-19,
4) COVID-19-symtom och
5) behandlingar och resultat

Inga data från enkäten kommer att vara länkad till dig eller personen med Downs syndrom. Med andra ord kommer det att vara anonymt.

Till undersökningen

T21RS strävar efter att publicera resultat varannan vecka från och med vecka 18 maj och informationen ska vara tillgängliga för både privatpersoner och sjukvården.

Länk till projektets sida kring undersökningen