Det är coronatider och många håller sig hemma. Nu vill Syntolkning Nu visa på nya möjligheter att se film, utan att se själva filmen.

I ett pressmeddelande skriver Syntolkning Nu att man genom att plocka det bästa från ljudböcker med radioteater får möjligheten att se film utan att se film. Biofilmerna läggs ut blir som ljudböcker men med radioteaterns fördelar och till detta en syntolk som beskriver det visuella från filmen.

 – Idén till det hela fick vi för ett par år sedan när vår interna kontrollant kontrollerade våra filmer. Detta görs kontinuerligt på de filmer vi gör tillgängliga med hjälp av syntolkning, innan vi lägger ut dem på Bioguiden och mobilapparna. Personen är helt blind men kan ändå tillgodogöra sig filmen fullt ut, tack vare den beskrivande syntolkningen, berättar Peter Lilliecrona som är verksamhetsledare på Syntolkning Nu i Sverige och producent för föreningens syntolkningar.   

Detta görs möjligt efter att flera av filmdistributörerna har gett tillstånd och i pressmeddelandet står det vidare:

”Skulle man efter genomlyssning på Soundcloud i datorn eller i mobilappen, fortfarande vara intresserad av att se filmen, så går de flesta titlarna att streamas eller så köper man en DVD. Syntolkningen finns oftast att ta del av via mobilappen.

2006 började filmer förses med syntolkning på DVD och 2014 kom de första filmerna med inspelad syntolkning via mobilapp. 2020 kommer nu nästa steg i utvecklingen. Filmer med tidigare syntolkning på DVD eller på mobilapp kan man lyssna på och se filmen med öronen.”

 – Ett riktigt bra och positivt initiativ, säger Håkan Thomsson, förbundsordförande för Synskadades Riksförbund.