Suicide Zero vill med den ideella organisationens kraft öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid, lyfta fram nytänkande och konkreta lösningar för att rädda liv samt minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden och vill med den ideella organisationens kraft

  • öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid.
  • lyfta fram nytänkande och konkreta
    lösningar för att rädda liv
  • minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

Den 10 september är även den internationella suicidpreventiva dagen. En ljusmanifestation kommer att genomföras på Stora Torget i Karlstad och det blir bland annat tal och körsång och ett fackeltåg till museiparken.

Mer info om Suicide Zero hittar ni här.