SPES är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid. Tillsammans med efterlevande i samma situation i liknande situation kan det vara ett stöd och en hjälp att träffas och samtala.

Under våren genomförs samtalsträffar. Nästa tillfälle är den 16 april i expeditionshuset intill Norrstrandskyrkan på Kristinas väg 7 i Karlstad.

Vid funderingar; kontakta Natalie.grundmyren@spes.se eller anette.utter.axelsson@spes.se.