I Skellefteå kommun pågår just nu en utbildningssatsning för personer med funktionsvariationer. Syftet är att fler ska känna sig bekväma med och kunna ta del av den digitala världen. Som en del i detta genomförs en kurs tillsammans med elever från Baldergymnasiet.

Det är tredjeårselever från Baldergymnasiets vård- och omsorgsprogram som tillsammans med kommunens projektkoordinator fungerar som utbildare. 

– Det här en fantastisk möjlighet att samarbeta och visar en liten annan del av elevernas framtida yrke, säger projektkoordinator Simone Wahlberg, i ett pressmeddelande.

– Det är väldigt kul och man lär sig mycket om hur man kan bemöta olika människor med olika förutsättningar. Det som är väldigt naturligt för oss som är lite yngre kan vara väldigt svårt för de äldre och det är fint att man kan hjälpa dem att komma in mer i dagens samhälle, speciellt nu under coronan då mycket sker digitalt, säger Anya Rönningsen, som till sommaren avslutar sin utbildning inom vård och omsorg.

Kursen, som drog i gång i början av oktober, genomförs på Oden i Skellefteå varje fredag fram till den 10 december. 

Klicka här för mer info