Parasport Sverige administrerar några fonder och stipendier och nu är det dags att börja snickra på sina ansökningar!

Nomineringar skickas till kansli@parasport.se och på hemsidan skriver Parasport Sverige om de olika fonderna:

Svenska Parasportfonden

Fonden riktar sig till dig som är aktiv och ledare på breddnivå inom parasporten. Tre stipendier utdelas årligen till en manlig och en kvinnlig idrottare, samt en parasportledare. 

Sista ansökningsdag är 31 december.

Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys Stiftelse

Två kvinnliga och två manliga individuella elitidrottare inom parasporten folkbokförda i företrädelsevis landskapet Ångermanland och Stockholms län, utses årlingen.

Sista ansökningsdag är 31 december.

Lions Bragdlejon

Bragdlejonet utdelas av Lions Sverige till en manlig och en kvinnlig elitidrottare inom parasporten.

Sista ansökningsdag är 15 mars.

Jerringsfondens Parasportpris

Jerringfonden ger i samarbete med Svenska Parasportförbundet ett årligt pris till en förening inkl. två aktiva, som haft stor betydelse för utvecklandet av den breda idrottsrörelsen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Sista ansökningsdag är 31 december.

Lycka till med era ansökningar!