Det ska byggas ett helt nytt LSS-boende för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i Härtsöga. Ett symboliskt rivningstag under tisdagen blev startskottet för bygget, som beräknas stå klart i december 2022. 

2013 köpte kommunen en fastighet i Härtsöga, som nu ska rivas under hösten för att ge plats åt ett nytt boende. Rivningsarbetet påbörjades under september och idag var teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C) och vård- och omsorgsnämndens andre vice ordförande Sara Kihlström (KD) på plats för att med varsin slägga ta ett symboliskt rivningstag i en av byggnaderna. 

– Det känns jättebra att den här tomten kommer till användning nu och att det blir för ett bra och viktigt ändamål, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, i ett pressmeddelande.

Specialanpassade lägenheter 

Boendeformen blir det första av sin sort i kommunen. Den nya byggnaden blir omkring 700 kvadratmeter fördelat på sex specialanpassade lägenheter med ett lugnt läge och utblick över åkrarna. Utöver lägenheterna kommer det finnas gemensamma utrymmen och personalutrymmen. Hela boendet är anpassat efter brukarnas behov och stor vikt läggs vid utformning och materialval. 

– Det här är en stor och viktig satsning som vi tror kommer bli riktigt bra i den här lugna naturnära miljön. Det blir individanpassat för brukarna och boendet kommer även att skapa omkring 10-15 nya arbetstillfällen, säger Sara Kihlström (KD), andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden. 

Rivningen pågår till slutet av november och sen startar byggnationen av huset. Boendet ska stå klart i december 2022.