Många med funktionsvariationer står utanför civilsamhället och i förlängningen idrottsrörelsen – något som påverkar både folkhälsan och människor möjlighet att delta i samhällsbygget. Med anledning av detta har DHS i Helsingborg, genom projektet Fungera Mera, producerat en handbok som riktar sig till ledare inom både idrotts- och fritidsvärlden.

– Syftet är att ge ledare i Helsingborg, men gärna också runt om i Sverige, ett konkret verktyg att använda sig av för att utveckla inkluderingen av människor med funktionsnedsättning i sina verksamheter. Vi ser att det funnits en önskan från föreningslivet om detta och vi är glada att kunna erbjuda det här stödet, säger Josefine Thorén som är projektledare för Fungera Mera, i ett pressmeddelande.

Med i projektets styrgrupp finns bland annat Fritid Helsingborg, Vård- och omsorgsförvaltningen, HISO, samt flera funktionshinderorganisationer och de har också varit med i framtagningen av handboken och stöttat med kompetens och perspektiv.

– Det är en av Fungera Mera styrkor, att vi har den bredden av kompetens i projektets styrning. Det har sedan tidigare synts i våra aktiviteter och workshops och syns nu även i handboken, fortsätter Josefine Thorén.

Förutom handboken lanseras nu en hemsida där det bland annat kommer finnas information om projektet, men också handboken i digital form. En annan spännande funktion på hemsidan är det register över lokala idrottsföreningar som har verksamhet för människor med funktionsvariation.

– Vi vill att hemsidan ska vara en lokal plattform för parasport och rörelseglädje i Helsingborg. Det har tidigare inte funnits en enkel ingång till idrotten för människor med funktionsnedsättningar eftersom informationen om vilka föreningar eller aktörer som bedriver verksamhet inte funnits samlad. Nu ska det gå att klicka in på den här hemsidan och enkelt hitta rätt, säger Björn Tufvesson Alm, som jobbar som ombudsman för DHS Funktionshinderrörelsen i Helsingborg.

Läs mer om projektet här

Kontaktperson: projektledare Josefine Thorén, 042-177276 eller fungeramera@dhshelsingborg.se