I morgon fredag arrangerar Svenska kyrkan i Karlstads stift, Göteborgs stift och Skara stift tillsammans med Kyrkokansliet i Uppsala och Sensus en nationell konferens under rubriken ”På lika villkor – en kyrka där alla ryms”. Konferensen sätter fokus på hur ledare kan anpassa ledarskapet och verksamheten för att möta barn och unga på deras villkor.

Bland deltagarna är Pia Sundgren Storm, uppdragskoordinator vid Karlstads universitet, Teresia Jildenhed, grundskollärare Karlstads kommun, Annika Broman, enhetschef på Sensus, och Andreas Svensson, ADHD-konsulent och specialpedagog på Ågrenska.
– Vi kan inte vara kyrka utan att också ta vårt ansvar i dessa frågor, det är en trovärdighetsfråga för hela Svenska kyrkan. Vi har inget val, vi måste möta alla! säger Kristina Stolare, stiftspedagog barn och unga i Karlstads stift.