Parasport Sverige ställer sig positivt till regeringens beslut om att se över hur statsbidragen bättre kan bidra till en aktiv fritid för personer med funktionsvariationer.

– Det här är ett mycket välkommet beslut och inte en dag för tidigt, säger Åsa Llinares Norlin, ordförande i Parasport Sverige, i ett pressmeddelande.

I sitt uppdrag ska Statskontoret hämta in underlag från en rad olika bidragsgivande myndigheter, något som Åsa Llinares Norlin stöttar.

– Många av de utmaningar som personer med funktionsnedsättningar möter på vägen in i idrott och ett aktivt liv kräver lösningar där många aktörer krokar arm och har en helhetssyn. Det behövs mindre stuprör och mer samarbete för att få fler aktiva i idrott! 

Saknas tydliga riktlinjer

Bakgrunden till beslutet är en färsk rapport från Myndigheten för delaktighet, som tydligt visar att det saknas tydliga riktlinjer om att bidragen skall främja tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.

– Vi tycker att det bra med en ökad tydlighet, säger Åsa Llinares Norlin.

Och tillägger:

 – Annars är risken stor att parasportens målgrupper glöms bort och inte prioriteras. 

Åsa Llinares Norlin, Ordförande för Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté. Foto: Parasport Sverige