Arbetet med att tillgänglighetsanpassa vandringsleden Molkomsmossen i centrala Molkom i Värmland har påbörjats. Genom bredare stigar, mindre lutning och gynnsammare underlag hoppas man att fler ska kunna ha möjlighet att komma ut i naturen, oavsett förutsättningar

Nyligen meddelade kommunen att Herröns strövområde fått en spång och stenmjöl för att underlätta för människor med funktionsvariationer – och nu rustas alltså även Molkomsmossen upp.

I ett pressmeddelande skriver Karlstads kommun att de första 586 metrarna av den totalt 1,3 km långa leden nu bland annat ska få bredare stigar, fem broar och underlag som gör leden med tillgänglig för rullstolar och andra hjälpmedel.

– Vi tror det kommer vara ett värdefullt tillskott för Molkom. Det ligger centralt så det är nära för många att sig ut. Det är ett spännande område på gammal torvmark med mycket träd, säger projektledare Kristine Johansson på kommunens enhet för skog och friluftsliv.

Foto: Karlstads kommun

I pressmeddelandet står att läsa att det vid lyckat resultat kan bli aktuellt att tillgänglighetsanpassa även resten av leden.