Jag heter Kerstin Leufvén och jag är grundare och ägare av ett företag inom personlig assistans. När jag fyllde 17 år kunde jag se tillbaka på en ganska krokig livsresa. Den bestod av en skolgång som under en period i livet var helt underbar och en period som var helt katastrofal. Underbar var den i mellanstadiet när jag hade en lärare som ville att alla hennes elever skulle få samma förutsättningar, både vad gäller inlärning och delaktighet.

Delaktighet för alla är nyckeln för att få ett samhälle att fungera. Det är grunden för självkänsla och självförtroende för individen och grunden för ett samhälle fritt från utanförskap.

Sämre var livet då jag träffade vuxna som inte såg mig för den jag var, som inte såg att jag kunde och ville vara med. Vuxna som inte gjorde mig delaktig.

Men läraren som inkluderade mig, som såg och förstod, gav mig ökat självförtroende. Hon gjorde att jag vågade. Utan henne kanske jag inte hade suttit i olika styrelser och sedan som förbundsordförande i DHR UNG, nuvarande Förbundet unga rörelsehindrade. I den rollen fick jag också arbeta i olika projekt som handlade om just skolan.

1992–93 började tankar om assistansen att gro. Vi som var aktiva inom handikapprörelsen visste vad som var på gång. Och jag var en av de första som i ett projekt fick prova att ha assistans, dygnet runt i en vecka. Även min man Mats var med. Vi såg det som att en revolution höll på att ske. Vi som levde med funktionsnedsättningar skulle nu kunna leva ett liv som inte skulle hindra oss fysiskt. Vi skulle få det stöd vi behövde. Alla i projektet blev beviljade personlig assistans under 1994, när LSS-reformen sjösattes.

Jag kommer ihåg när jag fick mitt beslut. Från att ha haft hemtjänst där jag fick hjälp när personalen kunde hjälpa mig, till att själv få bestämma vem som skulle jobba hos mig, när och hur. Vilken frihet! Det blev ett helt nytt liv.

Att jag skulle komma att viga mitt liv åt reformen kändes självklart. Jag ville att andra skulle få uppleva samma frihet som jag, få möjligheter och känna sig delaktiga. Och jag är stolt över att ha startat ett företag som har haft kvalitet som fokus. Kvalitet och geografisk närhet. Jag tror att mycket handlar om att skapa relationer och därigenom få människor att växa.

De senaste åren har jag kunnat se hur reformen har urholkats, ifrågasatts och förändrats. Jag har kunnat se hur människor återigen har hamnat i utanförskap. Det är inte rätt utveckling. Det gör min vilja att kämpa än starkare.

Rätten till personlig assistans måste värnas varje dag. Insatsen är livsavgörande för så många. Politikerna måste ta ansvar och bygga vidare och utveckla det som fungerar. Det som skapar meningsfullhet och delaktighet. Det som skapar nya liv.

Kerstin Leufvén
Passal

Foto: Mats Leufvén