Livet värt att leva pågår runt om i Värmland och Dalsland och vi vill speciellt tipsa om programpunkten Teckenspråk och skam som ni kan kan ta del av imorgon klockan 13.00 på Arenan i Karlstads stadsbibliotek.

Medverkar gör bland annat Emmy Lindgren från Skattkärr som utbildar sig till teckenspråkig präst. Sedan hösten 2017 jobbar hon med gudstjänster på svenskt teckenspråk runt omkring i Karlstad stift och tycker att det är en självklarhet att alla människor har samma rätt till evangeliet på deras förstaspråk, oavsett modalitet.

Emmy Lindgren vill att kyrkan ska vara ett hem för alla, oavsett om man hör eller inte.

 

Medverkar gör bland annat även Isabel Engwall (bilden nedan) som har publicerat flertalet artiklar om hörselnormativa maktstrukturer och bland annat blivit Rättviseförmedlingens Årets Rättvisepristagare 2018.

Under temadagarna är flera programpunkter teckenspråkstolkade, läs mer här.