Hallå där,

 Jonny Wåger, ordförande på Isaac Sverige. Om en vecka är det dags för TAKK-konferensen. Vad gör ni just nu?

– Just nu håller Isaac på att fila på program och löser de sista praktiska bitarna med konferensen.

 

Vad är årets tema?

– Årets tema är Tecken som stöd (TAKK) med titeln ”TAKK – Delaktighetens goda tecken”.

 

Vilka föreläsare får man inte missa?

– Eftersom det är en dagskonferens med få föreläsare skapar det goda förutsättningar för kvalitativa föreläsningar. Vi har försökt att ge deltagarna en bredd gällande föreläsarna – från personer i behov av TAKK, men också personer som på olika sätt använder sig av TAKK för att skapa delaktighet för personer som inte använder vårt konventionella kommunikationssätt. Vi är väldigt nöjda mer vilka föreläsare vi fått tag i. Bland annat har vi Malin Persson, 17 år, som föreläser tillsammans med sin mamma, Jeanette, om hur de arbetar med TAKK och Karlstadmodellen. Jeanette driver också företaget Språkkom. Sedan har vi även Britt Claesson, från Dart, som kommer att föreläsa om hur TAKK kan fungera som en komplement till modersmålsundervisning. Sedan kommer musikterapeuten Maria Krafft Helgesson och berätta om möjligheterna med att kombinera musik med TAKK. Utöver detta kommer Emma Mossfeldt och Jessica Remin föreläsa om språkstimulerande arbetssätt med TAKK.

 

Vilka utställare är på plats?

– Utställarna i årets upplaga av Isaac´s endagskonferens är Språkbussen, Reklam & Bildhjälp, SPSM, Tobii Dynavox, Abilia, Passal och Picomed. Språkbussen och Tobii kommer även att hålla ett miniseminarium.

 

Varför behövs en sådan här konferens, tycker du?

– Denna konferens bedrivs ideellt där målet är att utveckla och sprida information om AKK utan vinstintresse. På så vis kan vi nischa oss varje år, vilket kan vara svårt ur ett ickeidellt perspektiv. Det är där vi har vår styrka, att kunna se möjligheter och utvecklingsområden utan toppstyrning eller annat påverkan.

 

Vad har du för förväntningar?

– Att vi kan fortsätta ha en kvalitativ konferens där deltagarna upplever närhet till föreläsarna och den verklighet de beskriver, samt att vi får fortsatta goda referenser, ”inputs” och idéer för framtida konferenser.

 

Vilken gång i ordningen är det ni kör den här dagen och vad har ni fått för respons tidigare?

– Det är tredje året i följd som vi kör konferensen och vi känner att detta är ett effektivt sätt att faktiskt vara med och påverka arbetet med AKK. Vi har fått väldigt god respons varje år, säkerligen på grund av att vi kan nischa oss och har fått tag i duktiga föreläsare. Många har också kommenterat att konferensen har en familjär och varm känsla, vilket vi är stolta över. Finns en poäng i att vara nära deltagarna och där är vi i dag.

 

Hur gör man om vill gå?

– Det finns några platser kvar och även om anmälningstiden gått ut kan man gå in på vår hemsida och anmäla sig där. Konferensen går av stapeln fredag 19/10 på Sundstagymnasiet i Karlstad.