Är du förälder till ett vuxet barn med psykisk ohälsa?  Anhörigstöd i Karlstad har grupper där du kan få stöd och råd och träffa andra i liknande situation.

– Att få dela erfarenheter med varandra och inte sitta ensam med frågor, har vi sett är viktigt, säger anhörigkonsulenten Maria Schnelzer som tillsammans med Lennart Johansson har startat gruppen.

Grupperna startade 2011 eftersom de tror på att skapa tillfällen och möjligheter till att träffa andra som i detta fall är anhöriga i grupp, utifrån att man är förälder till vuxna barn med psykisk ohälsa. Hur träffarna och samtalen blir beror på behoven.

– Vilka anhöriga kommer, och vad vill just de prata om? Alla grupper ser lite olika ut och har lite olika behov och därför vet vi inte från början vad vi kommer att pratar om, säger Maria Schnelzer.

Vad är syftet med gruppen?

– Syftet med allt anhörigstöd, enskilt eller i grupp, handlar om att underlätta vardagen för den anhörige som ska leda till att bibehålla/förbättra livskvaliteten, öka tryggheten och få nya kunskaper, säger Maria Schnelzer.

Och fortsätter:

– Vad det kan handla om är individuellt och ser olika ut för alla människor.

********************************************************************

Intresserad? Hör av dig till Maria Schnelzer på telefon 054-540 52 21 eller på mejlen maria.schnelzer@karlstad.se