Den 12-13 september kommer Funka för livet-mässan till Karlstad. Här samlas människor med funktionsvariationer, deras anhöriga och yrkesverksamma för att inspirera, upptäcka och finna nya möjligheter – allt med fokus på funkisfrågor.

Än idag har många offentliga förvaltningar och privat näringsliv svårt att få fokus på dessa frågor, därför bör arrangemanget ses som en vitamininjektion i lokalt/regionalt perspektiv, säger Håkan Gröön, ägare av arrangerande Funka för livet mötesplats AB

Under dagarna två har företag/organisationer/föreningar möjlighet att visa upp produkter, tjänster och verksamheter som kan underlätta vardagen eller på annat sätt förkovra vardag/fritid för människor med funktionsvariationer. Besökarna kan ta del av ett brett föreläsningar, prova-på-aktiviteter, uppvisningar med mera. Föreläsarna bjuder på ett brett spektra av ämnen. Anders ”Järnmannen” Olsson, paraolympier och parasportare, föreläser om att det inte finns några gränser. Anna Hallgren pratar om sexualitet och funktionsvariationer och dessutom bjuder Thomas Oredsson och Christoffer Fernis in till stand-up comedy – även det med tema funktionsvariationer.

 

Håkan Gröön hoppas på att mässan ska inspirera och bidra med kunskap.

 

Vill upptäcka möjligheterna

Genom att begränsa antalet företag som visar samma produkt eller tjänst skapas ett varierat utbud. Håkan berättar att han hoppas att de berörda verksamheterna tar tillfället i akt visa vad de kan erbjuda och att människor som berörs, både privat och i sin yrkesroll, nyttjar tillfället för inspiration och kunskapsinhämtande.

– Framförallt har vi för ögonen att besökaren ska kunna få insikter i; hur fungerar det med arbete, studier, fritidsverksamheter, kontakt med myndigheter och inspiration att vilja göra lite mer än tidigare? säger Håkan Gröön och fortsätter:

– För möjligheterna finns om man upptäcker dem – vilket vi hoppas att man gör i och med arrangemanget.

 

Mer information kring mässan hittar ni här.