Personer med intellektuella funktionsvariationer röstar i mindre utsträckning än andra och är dessutom frånvarande i olika demokratiska rum och beslutande processer. Detta var bakgrunden till att Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, anordnade ett demokratiläger, det första i ordningen.

– Målsättningen med lägret var att deltagarna skulle lära sig mer kring demokrati, rättigheter, varför det är viktigt att rösta och hur man faktiskt röstar, säger Fredrik Sone som var projektledare för vallägret.

Riksförbundet FUB har länge arbetat för att öka valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning, bland annat genom studiecirkelmaterialet Mitt val. Den 16-19 augusti tog de ett steg till genom att anordna ett valläger för ungdomar och unga vuxna mellan 18-30 år. Projektledaren Fredrik Sone berättar att det i rapporter från olika myndigheter har framkommit att unga med funktionsnedsättning inte upplever sig ha möjlighet att påverka sin livssituation i samma utsträckning som unga utan funktionsnedsättning. Det framkommer även att unga personer med funktionsnedsättning upplever att de inte får vara delaktiga i beslut om deras liv eller samhället. Med lägret vill FUB få bort många av de trösklar som finns.

– Detta är dessvärre berättelser som vi känner igen från vår egen organisation. Det kan till exempel handla om att man upplever att politik är svårt att förstå eller att ingen är intresserad av att lyssna på det man har att säga. Politiker och politiska dokument använder ofta ett svårt språk, säger Fredrik Sone.

Och fortsätter:

– Det kan även vara svårt att veta vart man ska vända sig om man har en synpunkt eller något man vill förändra i samhället. I själva valsituationen kan det handla om otillgängliga lokaler, att röstmottagare inte vet vilka regler som gäller angående tillgänglighet, eller en sådan enkel sak som att ingen i omgivningen uppmuntrar en att rösta.

Under lägret utbildades deltagarna av externa workshopsledare. Bland annat fick de lära sig mer kring valen i kommun, landsting, riksdag och under helgen fick de även politiker på besök som de formulerade problem och föreslog lösningar tillsammans med.

Byggde egen röstningslokal

Som en del i att råda bot på osäkerheten kring röstningen så byggdes det upp en egen röstningslokal under lägret.

– Vi lånade rekvisita från valnämnden och byggde upp en egen vallokal. Under lägret gick vi igenom hur valsituationen och vallokalens olika funktioner tillsammans med deltagarna.

Dessutom spelade de upp olika situationer som kan uppstå i en vallokal.

– Sådana situationer kan exempelvis vara; vad händer om jag kommer till vallokalen och har glömt mitt ID-kort, eller hur gör jag om jag behöver stöd bakom röstbåset? Därefter fick alla deltagare testa på att rösta, vilket förhoppningsvis kommer medföra att de känner sig tryggare när det är dags att rösta i valet den 9 september, eftersom de vet vad som kommer hända, berättar Fredrik Sone.

Hur var responsen?
– Deltagarna var väldigt nöjda och har lärt sig väldigt mycket under lägret. Även politiker och workshopledare har varit nöjda med innehåll och upplägget.

– Utöver det har intresset varit stort för lägret. Vi hade bland annat besök från tidningen UNIK, P1 (morgon i P1) och radioprogrammet Klartext som gjort inslag från lägret.

Kan lägret även öppna upp ögonen för partierna?
– Det tror jag absolut. Vi hade inbjudna politiker på plats under lördagen, och i deras fortsatta arbete kommer deras upplevelser från lägret spela en stor roll. Utöver det hoppas vi även på att diskussion och debatt kring frågorna som vi lyft under lägret. Och då är det naturligtvis frågorna som deltagarna själva lyfte, som vi ska fokusera på, säger Fredrik Sone.