Nu är det dags att söka bidrag ur Barn- och ungdomsfonden. Pengarna är till
förmån för barn och unga med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Du som söker är under 18 år och folkbokförd i Kristinehamn. Du söker tillsammans med din vårdnadshavare och kan söka till, till exempel semester, rekreation, habilitering, hjälpmedel eller lägervistelse. Läs mer på www.kristinehamn.se!

Senast 16 mars 2018 vill de ha in din ansökan!