Under året kommer Hammarö Golfklubb erbjuda både en ny inomhusanläggning och tillgänglighetsanpassning av klubbhuset och korthålsbanan. Med satsningen vill de bli mer attraktiva för barn och ungdomar med funktionsvariationer.

– Åtgärderna ska underlätta framkomlighet för spelare. Det ska bli lättare att orientera sig och bättre framkomlighet för hjulburna fordon, säger Björn Nordenhammar, ordförande i klubbens fastighetskommitté, när Funkisliv träffar honom.

Björn Nordenhammar ser fram emot att möta nya golfare.

Funkisliv har under åren haft återkommande prova-på-dagar för målgruppen tillsammans med Hammarö GK. Diskussioner har du förekommit om kontinuerlig träning för de deltagare som fastnat för sporten. Glädjande nog satsar nu klubben på att bli ännu mer inkluderande. Korthålsbanan fräschas upp med jämnare utslagsplatser och nya mattor. Tillgängligheten ute på banan kommer att förbättras, bland annat genom att utjämna höjdskillnader mellan greener och utslagsplatser. Pengarna till satsningen kommer från flera håll. Bidragsgivarna är Allmänna arvsfonden, Värmlandsidrotten, Svenska Golfförbundet, Hammarö kommun och Värmlands Golfförbund. Hammarö Golfklubb investerar även med egna medel och arbetsinsats

Hoppas på nya golfentusiaster

Handigolfen växer och förra året erbjöd Svenska Golfförbundets handigolfgrupp ett klubbesök för dem som vill starta eller utveckla handigolfverksamhet och i slutet av januari gästades klubben av Per Sjöberg från Svenska Golfförbundet för att ge råd inför uppstarten. En speciell handigolfkommitté kommer bildas och nu hoppas Björn att många nya golfare ska söka sig till klubben.

– Vi vill gärna ha intresseanmälan från dessa personer så att vi kan organisera vårt arbete. Alla som vill är varmt välkomna, avslutar Björn Nordenhammar.