Hur köper man glass i kiosken eller berättar om utflykten om man inte kan tala? Kommunikationspedagog Jessica Eriksson är årets stipendiat för Folke Bernadotte Stiftelsen. Hon har varit med och tagit fram Mariebergsskogens Peka & prata-karta och berättar om hur man kan prata med hjälp av bilder – Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK.

Föreläsningen tar upp allas rätt till kommunikation och Jessica kommer att visa exempel på hur du genom enkla anpassningar kan göra miljön du befinner dig i mer kommunikativt tillgänglig genom att använda både hög och lågteknologiska hjälpmedel.

Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar med Alternativ och Kompletterande Kommunikation eller är förälder eller anhörig till såväl barn som vuxen som använder AKK.

Begränsat antal platser. Naturum Värmland. Fri entré, ingen föranmälan krävs.