Anhöriga får ofta ta ett väldigt stort ansvar när någon familjemedlem eller vän behöver stöd. Många vill också göra den insatsen, men ibland kan det kännas övermäktigt. Det finns dock hjälp att få om man vänder sig till sin kommun.

I Viken i Karlstad, vackert beläget alldeles intill Stadsträdgården, ligger Resurscentrum.  På ett kontor på nedre våningen sitter Carin Wallman. Hon jobbar inom Vård- och Omsorgsförvaltningen och arbetar som anhörigkonsulent/personlig koordinator inom en verksamhet som heter Anhörigstöd. Det är en relativt ny verksamhet dit man kan vända sig som anhörig om man känner att man behöver lite stöd på vägen.

– Ensam är inte alltid stark. Många gånger handlar det om att hitta rätt, få vägledning och sortering, säger Carin Wallman.

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ett uppdrag att erbjuda anhöriga till personer som är långvarigt sjuka, äldre, eller har en funktionsnedsättning, stöd och hjälp. Och anhöriga, det är vi alla.

– Vi har alla relationer och någon gång i livet kommer vi att ha gett stöd till någon i vår närvaro. Det kan handla om att man är partner till någon som drabbas mitt i livet, att vara ett vuxet barn till föräldrar som är på väg att bli äldre och behöver stöd och hjälp, förälder till barn med funktionsnedsättning eller annan relation som vän, kollega, när jag ger stöd och hjälp till någon i min omgivning. Det ser olika ut säger hon.

Uppstår många frågor

Ungefär 70 procent av stöd och hjälp utförs av närstående – och ofta tvingas de ta ansvaret utan någon förvarning. Många av dem har vittnat om att det är lätt att bli perplex vid sådana situationer.

– Är det till exempel Försäkringskassan, Landstinget eller kommunen som jag ska kontakt med? Var hittar jag information och hur stöttar jag bäst min närstående? Vi kan hjälpa till att besvara de anhörigas frågor och samtidigt vara länken ut, säger Carin Wallman.

Carin berättar att deras uppdrag är att stötta de anhöriga, inte dem som har svårigheterna – något som ibland kan bli en tankevurpa får många. Förutom vägledning och samordning så kan man dessutom träffa andra i liknande situationer och ha både grupp- och individuella samtal. Även information och kunskap är en trygghet att ha som anhörig och hos Anhörigstöd finns ett smörgåsbord med olika utbildningar.

– Det ser lite olika ut från kommun till kommun. Men i Karlstad man kan man även vända sig till våra kollegor inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen om man är anhörig till någon som har missbruk, har en beroendeproblematik eller lider av psykisk ohälsa, säger Carin Wallman.

Personlig koordinator

Från och med april månad så har föräldrar till barn med funktionsnedsättning (under 18 år) dessutom möjlighet att få tillgång till ytterligare stöd. Dessa föräldrar får ofta ta ett ofantligt stort samordningsansvar kring sina barn med funktionsnedsättning och under 2017 och 2018 kommer ett försöksprojekt med en personlig koordinator erbjudas. Denna koordinator kan exempelvis hjälpa till i samband med möten; både före, under och efter. Carin vill dock understryka att den personliga koordinatorn inte tar över någon annan yrkesrolls uppgifter.

– Man jobbar tillsammans med familjen och ska fungera som en praktisk hjälp på vägen. Den personliga koordinatorn finns där för deras uppdrag men är ingen myndighetsperson, avslutar Carin Wallman.